Bình Phước: Hội thi “Nông dân với internet năm 2019”

D:\ANH\2019\Binh Phuoc\a149c1ef89be27dbc24f3.jpg

Sáng nay, ngày (18/10) tại Trung tâm dạy nghệ Hội Nông dân tỉnh, Ban Quản lý dự án Google Hội Nông dân tỉnh Bình Phước tổ chức Hội thi “Nông dân với internet năm 2019” chương trình nằm trong kế hoạch hoạt động của dự án “Nâng cao năng lực […]

Nông dân Bạc Liêu ứng dụng internet vào sản xuất

(BQLDA Google) Bạc Liêu, từ ngày 15 – 17/5, Hội Nông dân tỉnh – BQLDA Google tỉnh tiếp tục triển khai chương trình tập huấn về sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và internet cho cán bộ, hội viên nông dân tại cơ sở, chương trình nằm trong […]

Nông dân với internet

Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực dử dụng máy tính, điện thoại thông minh và internet cho cán bộ hội viên, Hội nông dân Việt Nam”, năm 2017 Trung ương Hội đã tổ chức 70 khóa tập huấn cho 1796 cán bộ, hội viên nông dân tại cơ sở. Ngoài ra những cán bộ, hội viên nông dân tham gia tập huấn cũng chia sẻ kiến thức về máy tính, điện thoại thông minh cho 2555 hội viên nông dân khác.

Đào tạo nâng cao cho giảng viên nguồn

Trong khuôn khổ dự án nâng cao năng lực sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và internet cho cán bộ, hội viên Hội nông dân Việt Nam, để hội viên nông dân tiếp cận được với máy tính, điện thoại thông minh và internet, việc đào tạo đội ngũ tập huấn viên nguồn là hết sức cần thiết, họ sẽ là những người trực tiếp truyền đạt kiến thức trực tiếp tới hội viên nông dân.