Nông dân Tiền Giang ứng dụng công nghệ thông tin vào đời sống, sản xuất

(BQLDA Google) Nằm trong kế hoạch thực hiện của Dự án “ Nâng cao năng lực sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và internet cho cán bộ, hội viên Hội Nông dân Việt Nam”. Từ ngày (29 – 31/5), Ban quản lý dự án Google Hội Nông dân […]