Nông dân Tiền Giang ứng dụng công nghệ thông tin vào đời sống, sản xuất

(BQLDA Google) Nằm trong kế hoạch thực hiện của Dự án “ Nâng cao năng lực sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và internet cho cán bộ, hội viên Hội Nông dân Việt Nam”. Từ ngày (29 – 31/5), Ban quản lý dự án Google Hội Nông dân […]

Nông dân Nam Định ứng dụng internet vào sản xuất

(BQLDA Google) Tại Nam Định từ ngày 09 – 11/5, Hội Nông dân tỉnh Nam Định tổ chức các lớp tập huấn về sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và internet cho cán bộ, hội viên nông dân tại hai xã Minh Thuận và xã Hiển Khánh, huyện […]

Hiệu quả từ việc đưa internet đến với nông dân

(BQLDA Google) Qua 2 năm triển khai dự án “ Nâng cao năng lực sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và internet cho cán bộ, hội viên Hội Nông dân”, tại 2 huyện Thanh Bình và huyện Cao Lãnh, nhiều hội viên nông dân đã tiếp cận được […]

Định hướng hoạt động CLB nông dân với internet

Trong chương trình hợp tác giữa Trung ương Hội NDVN và Tập đoàn Google về dự án “Nâng cao năng lực sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và internet cho Cán bộ Hội, nông dân Việt Nam”, nhằm nâng cao kỹ năng thành lập và hướng dẫn hoạt động của các CLB nông dân với internet cho tập huấn viên nguồn.

Giới thiệu

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN 10:57 – 07/02/2018       Sự ra đời của máy tính, internet và điện thoại thông minh đã và đang làm thay đổi cơ bản cách thức, tái định hình cách sống, làm việc và tương tác của chúng ta; tạo điều […]

Nông dân Bạc Liêu áp dụng Internet vào sản xuất

HND tỉnh Bạc Liêu từng bước nâng cao nhận thức, kiến thức về sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và internet tới hội viên nông dân, đã tổ chức tập huấn cho 50 cán bộ, hội viên nông dân tại thị xã Giá Rai tiếp cận và sử dụng máy tính, mạng internet.