Nông dân Tiền Giang ứng dụng công nghệ thông tin vào đời sống, sản xuất

(BQLDA Google) Nằm trong kế hoạch thực hiện của Dự án “ Nâng cao năng lực sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và internet cho cán bộ, hội viên Hội Nông dân Việt Nam”. Từ ngày (29 – 31/5), Ban quản lý dự án Google Hội Nông dân […]

Hội Nông dân Đồng Tháp đưa internet đến với nông dân

  (BQLDA Google) Đồng Tháp, từ ngày (29 – 31/5), Ban Quản lý dự án Google Hội Nông dân tỉnh tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn về sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và internet cho cán bộ, hội viên nông dân tại xã Tân Phú, […]

Nông dân Bạc Liêu ứng dụng internet vào sản xuất

(BQLDA Google) Bạc Liêu, từ ngày 15 – 17/5, Hội Nông dân tỉnh – BQLDA Google tỉnh tiếp tục triển khai chương trình tập huấn về sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và internet cho cán bộ, hội viên nông dân tại cơ sở, chương trình nằm trong […]

Nông dân Nam Định ứng dụng internet vào sản xuất

(BQLDA Google) Tại Nam Định từ ngày 09 – 11/5, Hội Nông dân tỉnh Nam Định tổ chức các lớp tập huấn về sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và internet cho cán bộ, hội viên nông dân tại hai xã Minh Thuận và xã Hiển Khánh, huyện […]

Cán bộ, hội viên nông dân tham quan mô hình ứng dụng công nghệ vào sản xuất

(BQLDA GOOGLE) Trong khuôn khổ hoạt động của dự án “ Nâng cao năng lực sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và internet cho cán bộ, hội viên Hội Nông dân Việt Nam”. Từ ngày 22 – 24/4, Ban Quản lý dự án đã tổ chức chuyến tham […]

Nông dân Lâm Đồng áp dụng 4.0 vào sản xuất

(BQLDA Google) Lâm Đồng, ngày 5/4, Ban Quản lý dự án HND tỉnh tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn hội viên nông dân sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và internet, chương trình nằm trong kế hoạch hoạt động dự án “Nâng cao năng […]

Nam Định: Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện dự án Google

(BQLDA Google) Ngày (16/1), tại TP Nam Định Ban quản lý dự án “Nâng cao năng lực sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và internet cho cán bộ, hội viên HND Việt Nam” của tỉnh đã tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả 2 năm thực hiện […]

Hội nghị chia sẻ nông dân sử dụng internet

(BQLDA Google) Tại Hà Nội ngày (15/1) Ban Quản lý Dự án Google Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức hội thảo tổng kết đánh giá kết quả hoạt động của dự án năm 2018 và phương hướng hoạt động của dự án năm 2019, tham dự […]

Hiệu quả từ việc đưa internet đến với nông dân

(BQLDA Google) Qua 2 năm triển khai dự án “ Nâng cao năng lực sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và internet cho cán bộ, hội viên Hội Nông dân”, tại 2 huyện Thanh Bình và huyện Cao Lãnh, nhiều hội viên nông dân đã tiếp cận được […]