GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN

10:57 – 07/02/2018

 

    Sự ra đời của máy tính, internet và điện thoại thông minh đã và đang làm thay đổi cơ bản cách thức, tái định hình cách sống, làm việc và tương tác của chúng ta; tạo điều kiện cho mỗi con người có thể tiếp cận với kho kiến thức khổng lồ, từ đó giúp chúng ta có tư duy mới, tầm nhìn mới, tiếp cận được những cơ hội phát triển mới; mang lại hiệu quả vô cùng to lớn cho sự phát triển đối với mọi ngành kinh tế.
    Việt Nam là nước nông nghiệp, nông dân chiếm hơn 70% dân số; tỷ lệ nông dân sử dụng điện thoại di động và máy tính khá cao, sóng di động đã phủ 100% lãnh thổ; kết nối Internet cáp quang đã đến tận tuyến xã, thôn… như vậy, Việt Nam có nền tảng công nghệ thông tin khá phát triển. Nhưng tỷ lệ nông dân sử dụng máy vi tính, điện thoại thông minh để khai thác thông tin từ internet vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn còn rất thấp.
    Để hướng tới phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao bền vững; thì việc đầu tư vào đào tạo để nông dân biết sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và internet là rất cần thiết, nhất là trong quá trình toàn cầu hóa. Với ý nghĩa như vậy, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Google xây dựng “Dự án nâng cao năng lực sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và internet cho cán bộ, hội viên Hội Nông dân Việt Nam”.
    Mục tiêu của dự án nhằm Nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, hội viên Hội NDVN góp phần nâng cao hiệu quả công tác Hội, phong trào nông dân nói riêng, phát triển nông nghiệp, nông thôn và cải thiện điều kiện sống cho hội viên, nông dân;
     Nâng cao kỹ năng cơ bản về sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và internet cho cán bộ, hội viên Hội NDVN;
    Nâng cao khả năng tiếp cận, sử dụng và chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong việc sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và internet thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và đời sống của cán bộ, hội viên Hội NDVN.
    Dự án triển khai tại 09 tỉnh trong thời gian 03 năm với nguồn vốn do Tập đoàn Google tài trợ. Dự án sẽ đào tạo 40 tập huấn viên là cán bộ Hội Nông dân, đào tạo 500 cán bộ Hội và 10.000 hội viên nông dân thông qua hình thức đào tạo ngoại tuyến và 20.000 hội viên nông dân thông qua hình thức đào tạo trực tuyến. Sau các khóa đào tạo cơ bản và nâng cao, cán bộ, hội viên nông dân có thể sử dụng thành thạo các thạo các công cụ của Google trong việc tìm kiếm, chia sẻ, áp dụng các thông tin, kiến thức, kinh nghiệm, sáng kiến hay, các công nghệ tiên tiến góp phần đẩy nhanh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, thực hiện hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng tăng giá trị gia tăng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân.