Giáo trình tin học văn phòng nâng cao

Tài liệu tin học văn phòng nâng cao và các công cụ của Google. Nội dung: Một số thao tác trong Word 2010 (phần mềm gõ chữ) Một số thao tác trong Excel 2010 (bảng tính trong Excel) Một số thao tác trong PowerPoint (Dùng để trình chiếu) Các công […]