Bình Phước: Hội thi “Nông dân với internet năm 2019”

D:\ANH\2019\Binh Phuoc\a149c1ef89be27dbc24f3.jpg

Sáng nay, ngày (18/10) tại Trung tâm dạy nghệ Hội Nông dân tỉnh, Ban Quản lý dự án Google Hội Nông dân tỉnh Bình Phước tổ chức Hội thi “Nông dân với internet năm 2019” chương trình nằm trong kế hoạch hoạt động của dự án “Nâng cao năng lực […]