Đồng Tháp: Hiệu quả từ việc ứng dụng Công nghệ thông tin, internet vào đời sống của hội viên nông dân.

(BQLDA Google) Đồng Tháp, ngày (10/9), Ban Quản lý dự án Google Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội thi “Nông dân Đồng Tháp với internet năm 2019”, Chương trình nằm trong kế hoạch hoạt động của dự án “ Nâng cao năng lực sử dụng máy tính, điện thoại […]