Nam Định: Hội thi nông dân với internet năm 2019

(BQLDA Google) Nam Định, ngày (27/8), Hội Nông dân tỉnh Nam Định – Ban Quản lý dự án Google tỉnh tổ chức hội thi “Nông dân với internet năm 2019”, chương trình nằm trong khuôn khổ của dự án “Nâng cao năng lực sử dụng máy tính, điện thoại thông […]