Lai Châu: Hiệu quả từ việc ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất

(BQLDA Google) Trong chương trình hoạt động của dự án “Nâng cao năng lực sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và internet cho cán bộ hội viên, Hội Nông dân Việt Nam”. Giai đoạn 2017 – 2019, Ban Quản lý dự án Google tỉnh Lai Châu đã tổ […]