Nông dân Tiền Giang với internet

(BQLDA Google) Mỹ Tho, ngày (30/07), Ban Quản lý dự án Google HND tỉnh Tiền Giang tổ chức cuộc thi “Nông dân tiền Giang với internet”, chương trình nằm trong kế hoạch hoạt động của dự án nâng cao năng lực sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và […]